16: Waseem Haider

My research is focused on the mental health outcomes of migrants living in Finland. By using full-population register data (19987-2020) I am…

14: Elina Kilpi-Jakonen

Tutkin sosiaalista eriarvoisuutta monesta eri näkökulmasta ja tällä hetkellä erityisesti maahanmuuttotaustaisten nuorten pärjäämistä koulutuksessa, heidän kiinnittymistään yhteiskuntaan sekä hyvinvointia laajemmin….