Hector Bahamonde

INVESThub kokoaa yhteen kokeellisesta tutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita

INVESThub on uudenlainen yhteistyöalusta yhteiskuntatieteilijöille, jotka keskittyvät kokeelliseen tai kvasikokeelliseen tutkimukseen. INVESThubissa on käynnistynyt brown bags -tapaamisten sarja, jossa keskustellaan tutkimuksesta ja rakennetaan tutkimusyhteisöä.

INVESThubin tarkoituksena on tukea interventioiden ja sosiaalisten kokeiden tutkimusta INVEST-lippulaivan yhteydessä. INVESThub tutkii eriarvoisuutta ja hyvinvointia mutta myös tuottaa tutkimukseen perustuvia interventio-ohjelmia, joiden avulla parannetaan hyvinvointiyhteiskunnan tukea lapsille elämän alusta asti.

Parhaillaan INVESThub järjestää INVESThub Brown Bags -tapaamisten sarjaa läpi vuoden. Käsite ”brown bags” tulee alkujaan ruskeista lounaspusseista ja viittaa tapaamisiin, joissa kokoonnutaan syömään lounasta ja keskustelemaan tutkimuksesta.

– INVESThub Brown Bags -sarjan ideana on, että kokoonnumme kerran kuussa kuulemaan epämuodollisia esityksiä ja vahvistamaan tutkimusyhteisöä, joka on kiinnostunut kokeellisesta tutkimuksesta. Jaamme ideoita, kokeellisia suunnitelmia, kommentteja ja kysymyksiä. INVESThub Brown Bags -sarjan ideoimalla halusin osallistua tämän yhteisön rakentamiseen ja tehdä siitä elinvoimainen, kertoo INVESThubin tutkimusjohtaja Héctor Bahamonde.

INVESThub Brown Bags -sarja on suunnattu sekä Turun yliopiston että sen ulkopuolelta tuleville tutkijoille. Myös tutkijat millä tahansa tasolla ovat kaikki tervetulleita osallistumaan joko pitämällä esitelmän tai vain tulemalla paikalle.

– Ajatuksena on saada mukaan tutkijoita, jotka eivät välttämättä tiedä, mihin kokeellisia menetelmiä käytetään, mutta jotka silti ovat kiinnostuneita kokeellisesta ja kvasikokeellisesta tutkimuksesta. Kutsumme mukaan myös tutkijoita, joilla on jo paljon kokemusta aiheesta tai jotka ovat juuri julkaisseet tutkimuksen aiheesta. Sarja on siis suunnattu molemmille ääripäille ja lisäksi tutkijoille, jotka ehkä haluavat ideoida yhdessä tai jakaa alustavia tutkimustuloksia tai keskustella pilottikokeista. Tavoite on tuoda yhteen kaikki kokemuksen ja kiinnostuksen eri asteilta. Kaikki ovat tervetulleita mukaan, painottaa Bahamonde.

Merkille pantavaa INVESThub Brown Bags -sarjassa on sen poikkitieteellisyys. Mukana on tutkijoita taloustieteestä, psykologiasta, sosiologiasta ja valtio-opista.

– Tämä on hyvin tärkeää INVESThubissa. Haluamme tehdä INVESThub Browb Bags -sarjasta kiinnostavan kaikille. On todella kiinnostavaa ja hauskaa tuoda yhteen eri taustaisia tutkijoita, jotka tuovat mukanaan oman tieteenalansa tavat tehdä tutkimusta, sanoo Bahamonde lopuksi.

 

Katso INVESThub Brown Bags -sarjan ohjelma täältä.