INVESThub

INVESThub

INVESThub on uudenlainen yhteistyöalusta sosiaalisten kokeiden ja interventioiden tutkimukseen.

INVESThubin tarkoituksena on tukea interventioiden ja sosiaalisten kokeiden tutkimusta INVEST-tutkimuskeskuksen yhteydessä. INVESThub tutkii ja tuottaa tutkimukseen perustuvia interventio-ohjelmia, joiden avulla parannetaan hyvinvointiyhteiskunnan tukea lapsille elämän alusta asti. INVESThubin taustalla on huippututkimus sekä INVESTissä että päätöksentekoa tutkivissa PALO-projektissa ja PCRClabissa. INVESThub tuo mahdollisuuden yhdistää kokeellista päätöksentekotutkimusta INVESTissä tehtävään hyvinvointivaltiotutkimukseen.

Toimintamme ydintä on tuoda yhteen sosiaalisten kokeiden ja interventioiden parissa toimivia tutkijoita eri tieteenaloilta. Järjestämme muun muassa seminaareja ja workshoppeja, joiden myötä olemme muodostaneet aktiivisen foorumin tutkimustyön teon ja suunnittelun tueksi jo kymmenille tutkijoille. Näiden toimintojen lisäksi toimintamme tulee jatkossa painottumaan vahvasti myös opetukseen ja muihin tutkimustoiminnan keskeisiin osa-alueisiin, kuten rahoitushakemuksiin.

INVESThubin viralliset sivut löytyvät englanninkieliseltä puolelta. Katso lisää täältä, kiitoksia!