Perhe juoksee metsäpolulla.

Kolme askelta kohti parempaa yhteiskuntaa – INVEST julkaisi tietopaketin tuleville kansanedustajille

Uusi eduskunta ja hallitus saavat ratkaistavakseen suuria kysymyksiä, jotka haastavat Suomen tulevaisuuden. Siksi INVESTin tutkijat kokosivat tutkittua tietoa kolmesta keskeisestä ongelmakohdasta, joihin puuttuminen on tulevien vuosien politiikassa välttämätöntä.

Nämä haasteet ovat väestörakenteen muutos, oppimiserojen kasvu sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus.

Suomen väestö ikääntyy nopeasti. Muutokseen varautuminen on välttämätöntä, jotta yhteiskunnan sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys voidaan turvata. Tämä on otettava kaiken politiikan lähtökohdaksi. Avainasemassa on hyvinvoinnin, koulutuksen ja työllisyyden tukeminen.

Taidot ja oppiminen jakautuvat Suomessa epätasa-arvoisesti, ja erot parhaiten ja huonoiten menestyvien oppilaiden välillä ovat kasvaneet. Vanhempien sosioekonominen asema näkyy lasten oppimistuloksissa ja kouluttautumisessa. Huomiota tulee kiinnittää muun muassa lukiokoulutuksen saatavuuteen sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimistuloksiin.

Lapsille ja nuorille suunnatut mielenterveyspalvelut ovat olleet kuormittuneita jo vuosia. Näitä palveluita on kehitettävä seuraavalla hallituskaudella. Lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus saada oikea-aikaista ja tehokasta hoitoa mielenterveyden ongelmiin. Myös palveluiden kriisinkestävyyttä pitää vahvistaa.

Haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan tutkimustietoa

Näihin haasteisiin puuttuminen on tulevien vuosien politiikassa välttämätöntä. Vain siten voimme turvata yhteiskunnan kestävyyden, tasa-arvoisuuden ja hyvinvoinnin.

– Ongelmien ratkaiseminen vaatii, että ymmärrämme niiden syyt. Siksi haasteisiin vastaaminen onnistuu vain tutkimustiedon avulla, sanoo INVESTin johtaja, sosiologian professori Jani Erola.

Lue lisää

Tutustu tietopakettiin