Two researchers working on the computer.

NetResilience tutkimuskonsortio rekrytoi lahjakkaita erikoistutkijoita

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience) tutkii väestönmuutoksen vaikutuksia ihmisten sosiaalisten verkostojen rakenteeseen. Hanketta johtaa Antti O. Tanskanen ja konsortion kokoonpanoon kuluu Turun yliopiston lisäksi Väestöliitto, Aalto yliopisto sekä Helsingin yliopisto. Hankkeessa on viisi työpakettia, joissa työskentelee tutkijoita sosiologian, väestötieteen, psykologian, ekologian ja tietojenkäsittelytieteen aloilta. Kaikkiin viiteen työpakettiin haetaan tutkijoita. Nyt Turun yliopistoon on haussa 1-5 erikoistutkijaa.

NetResilience tutkii, millaisia alueellisia, sosiaalisten ryhmien välisiä ja ajallisia eroja sosiaalisissa verkostoissa on, ja miten nämä verkostot vaikuttavat syntyvyyteen, aktiiviseen ikääntymiseen, yksilöiden hyvinvointiin ja väestön resilienssiin eli kykyyn sopeutua vastoinkäymisiin ja yllättäviin tapahtumiin. Hankkeessa käytetään rekisteri- ja kyselytutkimusaineistoja, joita analysoidaan monipuolisilla ja korkeatasoisilla kvantitatiivisilla menetelmillä sekä verkostoanalyysin menetelmillä.

NetResilience-hankkeen kaikki avoinna olevat rekrytointi-ilmoitukset löytyvät täältä.

Linkki työnhakuilmoitukseen sivuillamme