Pasi Moisio, kuvituskuva

Pasi Moisio EU:n sosiaaliturvan ja hyvinvointivaltion tulevaisuutta käsittelevän korkean tason työryhmän jäseneksi

Tutkimusprofessori Pasi Moisio on nimitetty EU:n sosiaaliturvan ja hyvinvointivaltion tulevaisuutta käsittelevän korkean tason työryhmän ”High-Level Group on the Future of Social Protection and of the Welfare State in the EU (HLG)” jäseneksi. Työryhmä on Euroopan komission äskettäin perustama asiantuntijaryhmä, jonka tavoitteena on sovittaa sosiaaliturvajärjestelmät ja hyvinvointivaltio tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi, erityisesti megatrendit, kuten väestörakenteen muutokset, työmarkkinoiden muutokset, globalisaatio ja uusien riskien syntyminen, huomioon ottaen.

Moisio toimii tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Hän johtaa THL:n tutkimusryhmää INVEST lippulaivassa, jonka tavoitteena on kehittää oikeudenmukaisempi ja kestävämpi hyvinvointivaltiomalli. Moisiolla on myös laaja kokemus asiantuntijatehtävistä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valtioneuvoston kanslian työryhmissä ja lainvalmisteluhankkeissa

Moision tutkimusalana ovat köyhyys ja taloudellinen eriarvoisuus, politiikkatoimien arvioinnit sekä hyvinvointivaltion instituutiot.

– Tällä hetkellä johdan tutkimushankkeita, joissa tutkitaan hyvinvointivaltion toimintaympäristön muutoksia, arvioidaan toimintavaihtoehtoja hyvinvointivaltion uudistamiseksi ja kehitetään tulonsiirtojen vaikutusten arviointia mikrosimulointimalleilla, Moisio kertoo.

INVEST-lippulaiva on myös johtava keskittymä Suomen tulonsiirtojen ja verotuksen mikrosimulaatiomallin (SISU) kehitystyössä tutkimuskäyttöön. Samoin INVEST kehittää ja edistää Euroopan tason mikrosimulointimallin EUROMOD:n käyttöönottoa tutkimuksessa ja politiikkatoimien arvioinneissa Suomessa.

– Tutkimusryhmäni on kehittänyt myös viitebudjetteihin perustuvan minimikulutuksen köyhyysmittarin, jota käytetään lakisääteisessä perusturvan riittävyyden arvioinneissa, Moisio jatkaa.

Moisio toimii myös parlamentaarisen Sosiaaliturvakomitean puheenjohtajana. Komitean tavoitteena on luoda suunnitelma Suomen sosiaaliturvan uudistamiseksi pitkällä aikavälillä.

– Komission asettama HLG työryhmän tehtävä on hyvin samankaltainen kuin sosiaaliturvakomitean, ja näen näiden kahden antavan minulle ainutlaatuisen näkökulman ja mahdollisuuden antaa panokseni sekä kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien että EU:n hyvinvointivaltioiden kehittämiseen.

Lue lisää: Making the social welfare state fit for the future: Commission launches new EU High-Level Group