18: Heidekenin tiedekummit

Tiedekummit tekevät yhteistyötä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n (VSLJ) kanssa edistääkseen lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävän työn perustumista tutkittuun ja uusimpaan tietoon.  …

3: Elina Aaltio

Arvioin tutkimushankkeessani Systeemisen lastensuojelun toimintamallin implementointia ja vaikuttavuutta. Systeemisellä mallilla on pyritty uudistamaan lastensuojelun ja muiden lasten ja perheiden palveluiden…