Mia Hakovirta & Mari Haapanen

10: Mia Hakovirta, Mari Haapanen & Anna Hägglund

Lapsilla on monenlaisia asumisjärjestelyjä vanhempien eron jälkeen. Tutkimme näiden asumisjärjestelyiden yhteyttä lapsiperheiden taloudelliseen hyvinvointiin, keskittyen erityisesti lapsen vuoroasumiseen.

Tutkimuksemme tuloksilla voidaan kehittää sosiaaliturvaa, jotta vanhemmilla olisi eron jälkeen yhdenvertaiset mahdollisuudet päättää lapsen asumisesta lapsen edun mukaisesti.