23: Jani Erola

Hyvää Joulua!  Joulu on lasten juhla, jonka sanomaan kuuluu välittäminen ja myötäeläminen.   Nämä ovat myös Invest-lippulaivalle tärkeitä periaatteita, joiden vuoksi…

22: Mikko Niemelä

Johdan  ja koordinoin INVESTin tutkimusalaa, joka tarkastelee lasten ja lapsiperheiden sosiaalista eriarvoisuutta. Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisina eroina koulutuksessa, taloudellisessa toimeentulossa, ammatillisessa…

20: Voimaperheet

Kehitämme ja tutkimme myönteisen vanhemmuuden Ole läsnä lapsellesi -ohjelmaa, joka on suunnattu pienten lasten huoltajille. Pyrkimyksenämme on tukea lapsen ja…

19: Kirsi Peltonen

Tutkin osana isoa tutkimusryhmäämme lasten ja perheiden hyvinvointia ja keinoja tukea vanhemmuutta monenlaisissa tilanteissa. Erityisesti kehitämme erilaisia digitaalisia interventioita joilla…

18: Heidekenin tiedekummit

Tiedekummit tekevät yhteistyötä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n (VSLJ) kanssa edistääkseen lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävän työn perustumista tutkittuun ja uusimpaan tietoon.  …

17: Sanni Kotimäki

Tutkin tekijöitä, jotka ovat yhteydessä lapsen hyvinvointiin elinkaaren eri vaiheissa. Väitöstutkimukseni tarjoaa tietoa mahdollisista riskeistä ja suojaavista tekijöistä elinkaaren varrella,…

14: Elina Kilpi-Jakonen

Tutkin sosiaalista eriarvoisuutta monesta eri näkökulmasta ja tällä hetkellä erityisesti maahanmuuttotaustaisten nuorten pärjäämistä koulutuksessa, heidän kiinnittymistään yhteiskuntaan sekä hyvinvointia laajemmin….

10: Mia Hakovirta, Mari Haapanen & Anna Hägglund

Lapsilla on monenlaisia asumisjärjestelyjä vanhempien eron jälkeen. Tutkimme näiden asumisjärjestelyiden yhteyttä lapsiperheiden taloudelliseen hyvinvointiin, keskittyen erityisesti lapsen vuoroasumiseen. Tutkimuksemme tuloksilla…

5: Vaikuttavuustiimi

Me lippulaivan vaikuttavuus- ja viestintäosaajat tuemme tutkijoita yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja viestinnän toiminnoissa. Vastuullamme on myös kehittää uusia tapoja ja toimintoja,…

3: Elina Aaltio

Arvioin tutkimushankkeessani Systeemisen lastensuojelun toimintamallin implementointia ja vaikuttavuutta. Systeemisellä mallilla on pyritty uudistamaan lastensuojelun ja muiden lasten ja perheiden palveluiden…