23: Jani Erola

Hyvää Joulua!  Joulu on lasten juhla, jonka sanomaan kuuluu välittäminen ja myötäeläminen.   Nämä ovat myös Invest-lippulaivalle tärkeitä periaatteita, joiden vuoksi…

22: Mikko Niemelä

Johdan  ja koordinoin INVESTin tutkimusalaa, joka tarkastelee lasten ja lapsiperheiden sosiaalista eriarvoisuutta. Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisina eroina koulutuksessa, taloudellisessa toimeentulossa, ammatillisessa…

17: Sanni Kotimäki

Tutkin tekijöitä, jotka ovat yhteydessä lapsen hyvinvointiin elinkaaren eri vaiheissa. Väitöstutkimukseni tarjoaa tietoa mahdollisista riskeistä ja suojaavista tekijöistä elinkaaren varrella,…

11: Marika Jalovaara

Tutkin syntyvyyttä ja perhedynamiikkaa, niiden muutoksia ja yhteyksiä sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin. Olen tutkinut esimerkiksi avio- ja avoliittojen solmimista ja…

10: Mia Hakovirta, Mari Haapanen & Anna Hägglund

Lapsilla on monenlaisia asumisjärjestelyjä vanhempien eron jälkeen. Tutkimme näiden asumisjärjestelyiden yhteyttä lapsiperheiden taloudelliseen hyvinvointiin, keskittyen erityisesti lapsen vuoroasumiseen. Tutkimuksemme tuloksilla…