2: Mia Hakovirta & Anniina Kaittila ja TALSOS-hanke

TALSOS-hankkeessa kehitämme taloussosiaalityön toimintatapaa lapsiperhesosiaalityön asiakkaille ja tutkimme sen vaikuttavuutta. Hankkeessa ovat mukava lisäksemme myös Henna Isoniemi, Meri Moisio, Katri Viitasalo HY:sta ja Anu Raijas Suomen Pankista, sekä joukko yhteistyökumppaneita, esim. Itla, Vasso, Sonetbotnia, Takuusaatiö ja Martat.

Kehittämällämme toimintatavalla pyrimme vahvistamaan asiakasperheiden taloudellista toimintakykyä ja resilienssiä sekä talousosaamista. Tukemalla perheiden taloudenhallintaa vahvistamme sosiaalityön asiakkaiden arjen elämänhallintaa ja taloudellista hyvinvointia. Perheiden hyvinvointi heijastuu suoraan lasten hyvinvointiin ja vähentää mm. lasten kokemaa köyhyyttä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä eri järjestöjen, kuntien ja sosiaalityön asiakkaiden kanssa.  Hanketta rahoittaa STM.