22: Mikko Niemelä

Johdan  ja koordinoin INVESTin tutkimusalaa, joka tarkastelee lasten ja lapsiperheiden sosiaalista eriarvoisuutta. Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisina eroina koulutuksessa, taloudellisessa toimeentulossa, ammatillisessa…

20: Voimaperheet

Kehitämme ja tutkimme myönteisen vanhemmuuden Ole läsnä lapsellesi -ohjelmaa, joka on suunnattu pienten lasten huoltajille. Pyrkimyksenämme on tukea lapsen ja…

18: Heidekenin tiedekummit

Tiedekummit tekevät yhteistyötä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n (VSLJ) kanssa edistääkseen lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävän työn perustumista tutkittuun ja uusimpaan tietoon.  …

6: Satu Helske, Sanni Kotimäki & Simon Chapman

Tutkimme perhevapaauudistuksia sekä isien vanhempainvapaiden käyttämisen syitä ja seurauksia. Tutkimme esimerkiksi sitä, miten isät käyttävät vanhempainvapaita erilaisissa työympäristöissä ja miten…

3: Elina Aaltio

Arvioin tutkimushankkeessani Systeemisen lastensuojelun toimintamallin implementointia ja vaikuttavuutta. Systeemisellä mallilla on pyritty uudistamaan lastensuojelun ja muiden lasten ja perheiden palveluiden…

2: Mia Hakovirta & Anniina Kaittila ja TALSOS-hanke

TALSOS-hankkeessa kehitämme taloussosiaalityön toimintatapaa lapsiperhesosiaalityön asiakkaille ja tutkimme sen vaikuttavuutta. Hankkeessa ovat mukava lisäksemme myös Henna Isoniemi, Meri Moisio, Katri…