Voimaperheiden kalenterikuva

20: Voimaperheet

Kehitämme ja tutkimme myönteisen vanhemmuuden Ole läsnä lapsellesi -ohjelmaa, joka on suunnattu pienten lasten huoltajille. Pyrkimyksenämme on tukea lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Kokonaan digitaalinen Ole läsnä lapsellesi perustuu tehokkaiksi osoitettujen kasvatuskeinojen taitoharjoitteluun tekstimateriaalin, videoiden sekä harjoitusten avulla. 

Vanhemmuudella on merkittäviä vaikutuksia pienen lapsen kehitykseen. Myönteinen vanhemmuus vahvistaa lapsen itsetuntoa ja hyvää psyykkistä kehitystä ja edistää parhaimmillaan koko perheen hyvinvointia. 

Moni vanhempi kaipaa tukea lapsen käyttäytymisen tai tunne-elämän haasteisiin. Kun vanhemmuuden tuki tuodaan koteihin digitaalisesti, vanhempien on helpompi sovittaa se omiin aikatauluihinsa. Se parantaa tuen saatavuutta ja tasa-arvoisuutta.