Kalenterikuvassa Outi Sirniö, Maria Vaalavuo ja Merita Mesiäislehto tonttulakit päässä.

21: Outi Sirniö, Merita Mesiäislehto & Maria Vaalavuo

Teemme vertailevaa tutkimusta köyhyydestä Euroopan eri maissa. Noin viidesosa eurooppalaisista elää köyhyys– tai syrjäytymisuhan alla. Köyhyys lisää syrjäytymisvaaraa ja estää osallistumasta täysipainoisesti yhteiskunnan toimintoihin. Köyhyys on erityisen haitallista lapsille, sillä lapsuudessa koetut toimeentulon vaikeudet voivat heijastua pitkälle aikuisuuteen. Tutkimustieto parantaa ymmärrystämme heikommassa asemassa olevien elinoloista sekä niistä sosiaalipoliittisista ja taloudellisista tekijöistä, jotka selittävät köyhyyden yleisyyden eroja maiden välillä.