8. luukkukuva

8: Reetta Rissanen ja Elisa Poskiparta

Työskentelen projektitutkijana Opintokamu-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia tarjoamalla monipuolisia sisältöjä liittyen oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin sekä mielen hyvinvointiin. Oppilaitoksia on rekisteröitynyt mukaan ohjelmaan ympäri Suomea. Pääasiallinen tehtäväni on kehittää Opintokamuun uusi palautetyökalu toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi. Lisäksi tehtäviini kuuluu muun muassa neuvonta ja tuki mukana oleville oppilaitoksille, sivuston ylläpito sekä viestintä ja ohjelman esittely eri tahoille. 

Toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa etenkin ahdistuksen ja stressin kokemukset ovat yleisiä ja jaksamiseen kaivataan tukea. Opintokamun sisällöt ohjaavatkin nuoria tarkastelemaan omaa hyvinvointiaan ja kerryttämään taitoja, jotka helpottavat opiskelua ja arkea.  

Reetta

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on ollut merkittävä osa työtäni Turun yliopistossa jo yli 30-vuoden ajan.  Vuosien varrella olen ollut mukana kehittämässä monenlaisia tutkimustietoon perustuvia ohjelmia perusasteen koulujen käyttöön.   Lasten -ja nuorten oppiminen ja oppimisvaikeudet ovat ominta aluettani.

Opintokamun kehittäminen oli monin tavoin uutta ja innostavaa. Tarjoutui mahdollisuus perehtyä toisen asteen opiskelijoiden opiskeluun ja siinä ilmeneviin haasteisiin. Kehittämisryhmämme koostui joukosta tutkijoita, jotka olivat perehtyneet työssään nuorten hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Kehittämistyöt tehtiin kolmen tiimin voimin (opiskelu, sosiaalisen suhteet, tunteet ja mieli).   Materiaalia kehitettiin mm.  opiskelijoille tarjottavan Opintokamu-kurssin ja opettajan ohjauksessa pelattavan yhteistä keskustelua edistävän pelin tarpeisiin.

Itse olin mukana Opiskelu-tiimissä, jossa laadittiin materiaalia oppimisstrategioista, ajanhallinasta, opiskelumotivaatiosta ja oppimisvaikeuksista. Sosiaaliset suhteet -ryhmässä vastaavasti käsiteltiin kiusaamista, ryhmässä opiskelun haasteita ja jännittämistä ja Tunteet ja mieli -ryhmässä itsemyötätuntoa, stressistä ja nukkumista.

Elisa