9: Marie-Pier Larose

My name is Marie-Pier Larose and I am a post-doctoral fellow in INVEST. My research focuses on how daycare attendance and neighbourhood factors can affect children’s development. I am particularly interested in the early childhood period and in developmental mechanisms through which risk factors are transmitted but also counteracted.

In my recent work, I evaluated the impact of a social skills training program delivered in daycare centres of low-income neighbourhoods on children’s emotional adjustment and stress levels. We found that the Minipally program was associated with decreasing levels of stress during the day for young children from low-income families.

I also work on evaluating the impact of the How-to parenting program which aims to increase parents’ autonomy supportive practices and to improve children’s mental health and well-being among families living in highly deprived neighbourhoods.

In the next years, I aim to study how gene by environment interactions are associated with children’s well-being with data from longitudinal and randomized controlled study designs. Understanding how underlying genetic vulnerabilities and strengths can influence the impact of a universal and targeted intervention can inform us on how to tackle developing social iniquities.

Finally, I think my research improve children’s well-being as it highlights developmental mechanisms through which we can promote a more equitable future.   

Suomeksi:

Olen Marie-Pier Larose ja työskentelen INVESTillä vierailevana tutkijana. Tutkimuksessani keskityn siihen, miten päivähoitoon osallistuminen ja erilaiset naapuruston tekijät vaikuttavat lapsen kehitykseen. Erityisen kiinnostunut olen lapsen varhaisista kehitysvaiheista ja kehitysmekanismeista, jotka sekä välittävät että ehkäisevät erilaisia riskitekijöitä.

Tuoreessa tutkimuksessani arvioin päiväkodeissa toteutetun sosiaalisten taitojen koulutusohjelman vaikutusta lasten emotionaaliseen sopeutumiseen ja stressitasoihin. Tutkimus koski matalan tulotason asuinalueilla sijaitsevia päiväkoteja. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Minipally-ohjelma vähensi matalan tulotason perheiden lasten stressitasoja hoitopäivien aikana.  

Arvioin työssäni myös How-to vanhemmuusohjelman vaikuttavuutta. Ohjelman tavoitteena on lisätä vanhempien autonomiaa tukevia toimintoja ja parantaa lasten mielenterveyttä ja hyvinvointia korkean köyhyysasteen asuinalueilla.

Tulevina vuosina aion tutkia sitä, miten geenien ja ympäristön väliset vuorovaikutussuhteet ovat yhteydessä lasten hyvinvointiin. Hyödynnän tässä tarkastelussa pitkittäisten ja satunnaistetuttujen kontrolloitujen tutkimusmallien tietoja. Geneettisten haavoittuvuuksien ja vahvuuksien, sekä maailmanlaajuisten kohdennettujen interventioiden välisen yhteyden ymmärtäminen voi auttaa meitä ymmärtämään, miten sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta voidaan torjua.

Tutkimukseni parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia, koska se korostaa kehitysmekanismeja joiden kautta tukevaisuudesta voidaan tehdä oikeudenmukaisempi.