Mies nostaa innostuneena kätensä ilmaan.

INVESTin kolmelle tutkimuskonsortiolle myönnettiin strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus

Uusien hankkeiden tavoitteena on suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden parantaminen, parempien palveluiden takaaminen väestönmuutoksesta huolimatta ja väestön ikääntymisen epätoivottujen seurausten vähentäminen. Kaikilla hankkeilla etsitään ratkaisuja hyvinvoinnin parantamiseksi ja hyvinvointivaltion turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Dosentti Marika Jalovaaran johtamalle Muuttuva perheenmuodostus – Syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet (FLUX) –hankkeelle myönnettiin 3,8 milj. euron rahoitus. Monitieteinen konsortio etsii tutkimukseen perustuvia ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa ja sopeutua syntyvyyden muutoksiin sekä näiden muutosten aiheuttamaan väestön ikääntymisen kiihtymiseen. Tavoitteena on suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden parantaminen.

Sosiologian professori Antti Tanskasen johtamalle Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience) –hankkeelle myönnettiin rahoitusta 4 milj. euroa. NetResilience tutkii väestönmuutoksen eli laskevan syntyvyyden, pidentyvän eliniän ja maan sisäisen muuttoliikkeen vaikutuksia ihmisten sosiaalisten verkostojen rakenteeseen. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan, miten muuttuvat sosiaaliset verkostot vaikuttavat syntyvyyteen, aktiiviseen ikääntymiseen ja yksilöiden hyvinvointiin. Hanke tuottaa tietoa sekä alueellisesti kohdennettuja politiikkasuosituksia, joiden avulla kunnat ja uudet hyvinvointialueet voivat tuottaa parempia palveluita perheille, nuorille ja ikääntyville.

Tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuon johtamalle Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable) –konsortiolle myönnettiin 3,7 milj. euron rahoitus. Väestön ikääntyminen aiheuttaa haasteita hyvinvointivaltion taloudelliselle kestävyydelle ja sitä myötä nykyisen kaltaisille etuuksille ja palveluille. Tämä saattaa vaarantaa yhteiskuntamme sosiaalisen kestävyyden ja lisätä eriarvoisuutta. SustAgeable-tutkimuskonsortiossa etsimme ratkaisuja hyvinvoinnin takaamiseksi ja hyvinvointivaltion rahoituspohjan turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Konsortio tuottaa tietoa siitä, kuinka onnistuneesti politiikkatoimenpiteillä vähennetään väestön ikääntymisen epätoivottuja seurauksia julkisille tuloille ja menoille, eriarvoisuudelle ja hyvinvoinnille.