Lapsi leikkii helmitaulla

Lapsiperheiden talousosaamista ja hyvinvointia vahvistetaan taloussosiaalityön keinoin syksyllä alkavassa hankkeessa

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt rahoituksen Turun yliopiston johtamalle hankkeelle, jossa tutkitaan ja kehitetään sosiaalityön piirissä olevien lapsiperheiden talousosaamisen ja taloudellisen toimintakyvyn vahvistamista. Hanketta johtaa akatemiatutkija Mia Hakovirta.

Hankkeessa tutkitaan, miten taloussosiaalityön keinoin voidaan tukea lapsiperheitä, joilla on vaikeuksia taloudenhallinnassa. –Tavoitteenamme on kehittää toimintatapa sosiaalityön lapsiperheasiakkaille, joilla on haasteita taloudenhallinnan kanssa. Tukemalla perheiden taloudenhallintaa pyritään vahvistamaan arjen elämänhallintaa ja sen myötä valmiuksia ottaa tarjolla olevaa muuta apua vastaan elämäntilanteen ongelmien ratkaisemiseksi, Hakovirta kertoo.

Hanke toteutetaan yhteistyössä sosiaalityön asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa. –Hankkeella vahvistetaan tutkimustiedon hyödyntämistä sosiaalityössä ja tutkitaan samalla sosiaalityön menetelmien vaikuttavuutta, sosiaalityön lehtori Anniina Kaittila Turun yliopistosta kertoo.

Taloudellisen tuen ja talousosaamisen vahvistamisen asema sosiaalityössä on epämääräinen. Tämä näkyy myös tehtyjen uudistusten yhteydessä. Muun muassa vuonna 2017 tehdyn toimeentulotuen Kela-siirron yhteydessä vahvistui entisestään, että rahavaikeuksia käsitellään usein perheen muusta elämäntilanteesta ja tuen tarpeesta erillisenä asiana. – Ihmisten hyvinvointia tulisi kuitenkin tukea kokonaisvaltaisesti ja raha-asiat ovat tärkeä osa hyvinvointia. Sosiaalityössä käsitellään myös ihmisten toimeentuloa ja haluamme nostaa tämän työn näkyväksi, kertoo sosiaalityön yliopistonopettaja Katri Viitasalo Jyväskylän yliopistosta.

Myös Suomen Pankissa pidetään tärkeänä talousosaamisen edistämistä. –Talousosaaminen on tutkimusten mukaan heikointa matalasti koulutetuilla ja pienituloisilla, kertoo Suomen Pankin talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas.  Haasteena on tunnistaa ja tavoittaa apua tarvitsevat. Usein kyse on pienistä toimista, joilla henkilöiden talous saataisiin tasapainoon. Toinen haaste on muuttuva toimintaympäristö, esimerkiksi pankkien rinnalle tulleet uudet lainantarjoajat. –On käynyt ilmi, että ihmiset joutuvat ottamaan korkeakorkoisia pikavippejä jopa välttämättömiin menoihin, ja se johtaa nopeasti hankaluuksiin, Raijas toteaa. Raijas on ollut mukana laatimassa Suomen Pankissa talousosaamisen kansallista strategiaa. –Suomen Pankki haluaa panostaa talousosaamisen edistämiseen ja sitä kautta vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin, sanoo Raijas.

Hankkeessa on mukana kuntia, joiden sosiaalityön asiakkaille hankkeessa kehitettävää toimintatapaa tarjotaan ja samalla tutkitaan sen vaikuttavuutta. Hanke kohdistuu erityisesti lapsiperheisiin ja yksi tavoitteista on vahvistaa näiden perheiden talousosaamista ja taloudellista hyvinvointia. –Uskon, että perheiden taloudellisen toimintakyvyn vahvistuessa pystytään auttamaan myös pienituloisissa perheissä eläviä lapsia, Hakovirta sanoo toiveikkaana.

Hanke ”Taloussosiaalityö lapsiperheissä. Lapsiperheiden talousosaamisen ja taloudellisen toimintakyvyn vahvistaminen” on kaksivuotinen ja alkaa syksyllä 2021. Hankkeessa ovat mukana Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Suomen Pankki, ITLA, Vasso, SoNetBotnia, Marttaliitto, Takuusäätiö sekä kuntia.

Lisätietoja

Mia Hakovirta, Turun yliopisto
puh. 040 751 1168, mia.hakovirta@utu.fi

Anniina Kaittila, Turun yliopisto
puh. 044 507 1983, anniina.kaittila@utu.fi

Katri Viitasalo, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Puh. 040 673 3571 , katri.viitasalo@chydenius.fi

Anu Raijas, Suomen Pankki
puh. 040 7377337, anu.raijas@bof.fi