Ylisukupolvinen huono-osaisuus koskee useammin poikia

Turun kaupunkitutkimusohjelman julkaisemassa katsauksessa tarkastellaan vanhempien sosioekonomisen huono-osaisuuden yhteyttä lapsen koulupudokkuuteen. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aiemman käsityksen, että Suomessa mahdollisuuksien tasa-arvo…