Lapsi ja aikuinen leikkimässä lattialla.

Ryhmämuotoiset vanhemmuusohjelmat puuttuvat tehokkaasti lasten käyttäytymisen ongelmiin

Vanhemmuusohjelmat ratkovat lapsen käyttäytymisen haasteita ohjaamalla vanhempien toimintaa. Ohjelmat tehoavat parhaiten silloin, kun ongelmat ovat vakavia.

Ryhmämuotoiset vanhemmuutta tukevat ohjelmat ovat tehokas tapa hoitaa lasten käyttäytymisen ongelmia. Näin osoittaa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön ja Helsingin yliopiston tekemä katsaus, joka on julkaistu Lääkärilehdessä.

– Ryhmämuotoiset vanhemmuusohjelmat tehoavat parhaiten silloin, kun lapsen käyttäytymisen ongelmat ovat vakavia. Tyypillisin käyttäytymisen ongelma on uhmakas käytös, sanoo professori Andre Sourander Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Vanhemmuusohjelmat pyrkivät vaikuttamaan lapsen käyttäytymisen ongelmiin ohjaamalla vanhempien käytöstä. Niissä opetellaan ja harjoitellaan vanhemmuuden taitoja koulutetun ohjaajan johdolla. Ryhmämuotoisiin ohjelmiin osallistuu monta perhettä yhtä aikaa.

Yksi katsauksen käsittelemistä ohjelmista on Ihmeelliset vuodet -ohjelma, jonka kotipesä toimii Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa.

Teho ei riipu perheen kulttuurisesta taustasta

Tutkimusten perusteella vanhemmuusohjelmien teho ei ole riippuvainen perheen etnisestä tai kulttuurisesta taustasta. Tämä viittaa siihen, että niitä voidaan käyttää tuloksellisesti erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä.

Sen sijaan perheen heikko sosioekonominen tilanne tai mielenterveysongelmat saattavat heikentää ohjelmien tehoa. Asiasta tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusnäyttöä.

– Tulevaisuudessa tulisi tutkia vanhemmuusohjelmien pitkäaikaisia vaikutuksia lapsen kehitykseen, Sourander sanoo.

– Lisää tietoa tarvitaan myös siitä, miten ohjelmia voitaisiin muokata perheiden yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi. Lisäksi pitää selvittää, vaikuttaako tehoon se, toteutetaanko ohjelma kasvotusten vai digitaalisesti.

Laadulliseen katsaukseen valikoitiin kansainväliset ja kotimaiset vertaisarvioidut katsausartikkelit ja meta-analyysit vuosilta 2005–2020. Niitä oli yhteensä 18.

 

Lue lisää:

Pulkki-Råback ym. Ryhmämuotoiset vanhemmuusohjelmat ovat tuloksellisia lasten käyttäytymisen ongelmien hoidossa. Lääkärilehti 2022;77:33270.

Uutisen kuva: Tilda Hopia/Itla.