Lapsi ja aikuinen halaavat.

Turun yliopistossa kehitetty Voimaperheet-toimintamalli käytössä jo 14 hyvinvointialueella

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kehittämä Voimaperheet-ohjelma tarjoaa perheille myönteisen vanhemmuuden ohjausta lasten käytösongelmien ehkäisyyn. Vuoden 2023 aikana toimintamalli on otettu käyttöön 14 hyvinvointialueella. Viimeisimpänä Voimaperheet on jalkautettu Suomen suurimmalle hyvivointialueelle Pirkanmaalle.

Voimaperheet-toimintamalli kuuluu nyt 14 eri hyvinvointialueen neuvoloiden palveluvalikoimaan. Voimaperheet on toimintamalli, joka on kehitetty neuvolaikäisten lasten käytösongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja digitaaliseen, ennaltaehkäisevään hoitoon. Malli on vuosien tutkimus- ja kehittämistyön tulos.

Toimintamalliin sisältyvät lapsen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi neuvolan nelivuotisterveystarkastuksessa sekä osalle perheistä tarjottava käytösongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon kehitetty, kohdennettu vanhempainohjaus. Hoito-ohjelma perustuu vaikuttavaksi todettuihin vanhempainohjausmenetelmiin ja se toteutetaan strukturoidusti internetin ja puhelimen välityksellä.

– Lapsuusiän käytöshäiriön riski voidaan tunnistaa jo ennen kouluikää. Varhainen puuttuminen käyttäytymisen ongelmiin vanhempainohjauksen avulla on tehokkain tapa ennaltaehkäistä myöhempiä ongelmia, kuten nuoruuden mielenterveysongelmia tai rikollisuutta. Voimaperheet antaa vanhemmille työkaluja vastata lapsen käyttäytymisen haasteisiin, kertoo Voimaperheet-hankkeen johtaja, professori Andre Sourander Turun yliopistosta.

Lasten käytösongelmia ehkäistään kahdella eri ohjelmalla

Voimaperheet laajentui syyskuussa osaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen Pirhan palvelutarjontaa. Pirkanmaan hyvinvointialueen lisäksi Voimaperheet-toimintamalli on tällä hetkellä käytössä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Satakunnan, Vantaan ja Keravan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella Ilmajoella, Kurikassa, Lapualla, Seinäjoella ja Suupohjan alueella sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä.

Näillä hyvinvointialueilla on lisäksi käytössä 3-vuotiaiden lasten huoltajille suunnattu Ole läsnä lapsellesi -vanhempainohjausohjelma. Ohjelma on Voimaperheet-toimintamallia kevyempi, täysin digitaalinen ja suunniteltu kaikkien perheiden käyttöön. Ohjelmaa voi käyttää missä tahansa tietokoneen tai älylaitteen avulla.

– Julkisessa terveydenhuollossa on suuri tarve saada käyttöön kustannustehokkaita, vaikuttavaksi todettuja ja asiakaslähtöisiä menetelmiä palvelujen tuottamiseksi, Andre Sourander sanoo.

Kartta. Voimaperheet-toimintamalli kuuluu nyt 14 eri hyvinvointialueen neuvoloiden palveluvalikoimaan.

Voimaperheet-ohjelma on käytössä tällä hetkellä karttaan väritetyillä alueilla.

 

Lähes 100 000 lasta seulottu neuvoloissa

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa on vuodesta 2009 alkaen kehitetty, tutkittu ja implementoitu digitaalisia Voimaperheet-interventioita. Lasten käytöshäiriöitä ehkäisevä neljävuotiaiden vanhemmille tarjottava ohjelma perustuu väestöseulontaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen kohderyhmään kuuluva seulotaan nelivuotisneuvolassa Voimaperheet-neuvolakyselyllä.
Tähän mennessä hankkeessa on seulottu käytösongelmia noin 98 000 lapselta, ja lähes 5 000 perhettä on osallistunut Voimaperheet-vanhempainohjaukseen. Suurin osa ohjelmaan pääsyn kriteerit täyttäneistä perheistä osallistuu ohjelmaan, ja peräti 87 prosenttia osallistujista käy läpi koko kolmen kuukauden ohjelman.

– Ohjelmaan osallistumisesta on tutkitusti suuri hyöty perheille. Vuoden seurannassa yli 80 prosenttia valmennusta saaneiden perheiden lapsista ei enää täyttäneet kriteereitä ohjelmaan pääsystä, eli lasten käytösongelmat olivat selvästi vähentyneet. Huomionarvoista on myös se, että hoitoa saaneet perheet käyttivät lähes puolet vähemmän terveyspalveluita kuin verrokit, Sourander sanoo.

 

Voimaperheet-tutkimus kuuluu Suomen Akatemian rahoittamaan Inequalities, Interventions, and New Welfare State (INVEST) -lippulaivahankkeeseen. Vuonna 2021 Voimaperheiden tutkimusjohtaja Andre Sourander sai ainoana suomalaisena terveysalan tutkijana Euroopan tutkimusneuvoston Advanced Grant -rahoituksen, joka on Euroopan suurin henkilökohtainen tutkimusrahoitus. Rahoituksen saaneessa DIGIPARENT-hankkeessa tutkitaan Voimaperheet-ohjelman pitkäaikaisennustetta väestötasolla, personoidaan ohjelmaa tekoälyn avulla ja tutkitaan, voivatko psykososiaaliset hoito-ohjelmat johtaa epigeneettisiin muutoksiin.

 

Lisätietoa:

Professori Andre Sourander, Turun yliopisto
andsou@utu.fi, p. 050 365 3447

Voimaperheet – digitaaliset ohjelmat lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena