Christina Salmivalli

Uusi hyvinvointivaltio luodaan lapsiin ja nuoriin panostamalla

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on maailmalla ihailtu menestystarina. Nykyisessä hyvinvointijärjestelmässä on kuitenkin yksi keskeinen puute: se ei auta tarpeeksi hyvin perheitä, joille kasautuu ongelmia. INVEST-hankkeen tutkijoiden tavoitteena on rakentaa Hyvinvointivaltio 2.0, jossa ongelmiin puututaan kohdennetuilla interventioilla.

Yksiä INVEST-konsortion keskeisiä tavoitteita on etsiä lasten ja nuorten hyvinvointia rajoittavia tekijöitä sekä puuttua niihin tutkimustietoon pohjautuvilla interventioilla. Mutta mitkä seikat lopulta uhkaavat kasvuikäisten hyvinvointia?

– Pienillä lapsilla nämä tekijät liittyvät usein perheeseen, mutta vertaissuhteet tulevat iän myötä koko ajan tärkeämmiksi. Tämä korostuu erityisesti keskilapsuudessa, siis kouluiässä, jolloin yksi hyvinvointia rajoittava tekijä on esimerkiksi kiusatuksi joutuminen, kertoo INVEST-lippulaivan varajohtaja, psykologian professori Christina Salmivalli.

Salmivalli johtaa KiVa Koulua ja Opintokamua, interventiohankkeita, jotka keskittyvät erityisesti koulumaailmaan. KiVa Koulu on monille tuttu suomalaisen koulutusviennin kestomenestyjä. Kiusaamisen vastaista toimenpideohjelmaa on toteuttanut parhaimmillaan 90 prosenttia suomalaisista peruskouluista.

– Haluamme rakentaa uutta hyvinvointivaltiota panostamalla lapsiin ja nuoriin sekä niihin ympäristöihin, joissa he kasvavat. INVESTissä tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä yhteiskunnallisten instituutioiden, kuten koulujen ja neuvoloiden kanssa, Salmivalli sanoo.

Kun lapsi kasvaa, kiusaamisen ohelle voi tulla uusia vaikeuksia.

– Oppimisvaikeuksista kärsivien nuorten koulumenestys heikkenee, mikä lisää henkistä pahoinvointia sekä riskiä syrjäytyä. Toisen asteen oppilaitoksille tarkoitettu Opintokamu-ohjelma tarttuu tähän haasteeseen tarjoamalla opiskelijoille ja opettajille apuja oppimisvaikeuksien taklaamiseen.

Opintokamu koostuu kolmesta teemasta: opiskelusta, sosiaalisista suhteista sekä tunteiden ja mielen hallinnasta. Oppimisen lisäksi ohjelmassa tuetaan esimerkiksi opiskelijan elämänhallinnallisia taitoja.

– Lippulaiva mahdollistaa ohjelmien jatkokehittämisen ja vaikutusten tutkimisen. Tällä hetkellä suuri haaste on, miten tutkitusti hyväksi havaitut toimenpiteet saadaan jalkautettua laajasti yhteiskuntaan. Implementaatiotutkimus onkin yksi INVESTin keskeisiä ulottuvuuksia, Salmivalli toteaa.

 

Teksti: Heikki Kettunen

Kuva: Hanna Oksanen