Turun yliopistolle 3,4 miljoonaa euroa profilaatiorahoitusta Suomen Akatemialta

Suomen Akatemia on myöntänyt Turun yliopistolle 3,4 miljoonan euron rahoituksen kaudelle 2019–2023. Rahoituksella tuetaan yliopiston tieteenalarajat ylittävää strategista tutkimusta.

Suomen Akatemia on tehnyt päätöksen viidennestä profiloitumisrahoituksesta kaudelle 2019–2023. Profilaatiorahoituksen tavoitteena on edistää yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista ja tukea yliopistojen strategisten tutkimusalojen kehittämistä. Hakijoina ovat siis yliopistot, eivät yksittäiset tutkijat.

Suomen Akatemia korosti profi-haussa yliopistojen välistä yhteistyötä ja työnjakoa sekä kannusti yliopistoja tukemaan profiloitumisrahoituksella vaarassa olevia tutkijoita Scholars at Risk -verkoston puitteissa.

Turun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Kalle-Antti Suominen kertoo, että yliopiston tavoite on vahvistaa profilaatiorahoituksella ennen kaikkea tieteenalarajoja ylittävää tutkimusta.

– Monitieteinen tutkimus tukee laajaa ja laadukasta koulutustarjontaa, mikä tekee Turun yliopistosta suositun opiskelupaikan, ja yhdessä nämä asiat edistävät myös Lounais-Suomen alueen kehittämistä osaamisen ja kasvun keskittymänä, Suominen sanoo.

Turun yliopisto haki profiloitumisrahoitusta kolmelle eri tutkimuksen temaattiseen kokonaisuuteen liittyvälle hankkeelle tai toimenpiteelle:

  • Healthy Lifespan (Lääkekehitys ja diagnostiikka)
  • Inequalities, Inerventions and New Welfare State, INVEST (Lapset, nuoret ja oppiminen)
  • Turku Institute of Advanced Studies TIAS (Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos).

Kokonaisuuksia yhdistää painotus tutkimusaineistoihin, erityisesti digitaaliseen dataan, sekä nuorten tutkimusjohtajien tukeminen.

Akatemian profilaatiorahoituksen haku oli järjestyksessään viides. Rahoitusta haettiin yhteensä 103 miljoonaa euroa ja myönnettiin 50 miljoonaa euroa. Hakuun osallistuneista 13 yliopistosta 11 sai rahoitusta. Nelivuotiset myönnöt vaihtelevat 500 000 eurosta 14,7 miljoonaan euroon.