19: Kirsi Peltonen

Tutkin osana isoa tutkimusryhmäämme lasten ja perheiden hyvinvointia ja keinoja tukea vanhemmuutta monenlaisissa tilanteissa. Erityisesti kehitämme erilaisia digitaalisia interventioita joilla…

17: Sanni Kotimäki

Tutkin tekijöitä, jotka ovat yhteydessä lapsen hyvinvointiin elinkaaren eri vaiheissa. Väitöstutkimukseni tarjoaa tietoa mahdollisista riskeistä ja suojaavista tekijöistä elinkaaren varrella,…

11: Marika Jalovaara

Tutkin syntyvyyttä ja perhedynamiikkaa, niiden muutoksia ja yhteyksiä sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin. Olen tutkinut esimerkiksi avio- ja avoliittojen solmimista ja…