Kuvassa Marika Jalovaara.

11: Marika Jalovaara

Tutkin syntyvyyttä ja perhedynamiikkaa, niiden muutoksia ja yhteyksiä sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin. Olen tutkinut esimerkiksi avio- ja avoliittojen solmimista ja purkautumista ja lastensaantia, sekä sosioekonomisia eroja lasten perhekokemuksissa. [Perhedynamiikka voi toimia hyvä- ja huono-osaisuuden kasautumisen mekanismina, joka myötävaikuttaa eriarvoisuuden kasvuun elämänkuluissa ja sukupolvien yli.] 

Uudessa FLUX-konsortiohankkeessamme  etsitään ratkaisuja haasteisiin, joita syntyvyyden vajoaminen ja väestön nopea ikääntyminen tuovat tullessaan. Tavoitteena on suomalaisen yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden parantaminen. Keskeinen tie tähän on yhteiskuntapolitiikka, jolla parannetaan lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia.  

Hyvässä ja turvallisessa yhteiskunnassa jokainen, lapsista ja nuorista alkaen, tietäisi, ettei ketään jätetä oman onnensa nojaan missään elämän vaiheessa.