Sanni Kotimäen kalenterikuva, luukku 17

17: Sanni Kotimäki

Tutkin tekijöitä, jotka ovat yhteydessä lapsen hyvinvointiin elinkaaren eri vaiheissa. Väitöstutkimukseni tarjoaa tietoa mahdollisista riskeistä ja suojaavista tekijöistä elinkaaren varrella, mitä voidaan hyödyntää eriarvoisuuden ja terveyserojen kitkemisessä. Tulokset tukevat erityisesti haavoittuviin perheisiin kohdistettujen ennaltaehkäisevien toimien merkitystä. Panostaminen sekä sosioekonomisiin että psykososiaalisiin perheoloihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa voi auttaa suojaamaan lasten hyvinvointia myöhemminkin elämässä.