1: Essi Ahlroth

Tutkin väitöskirjassani työvoimahallinnon rekisteriaineistoja käyttäen sitä, miten erilaiset julkisen työvoimapalvelun toimet vaikuttavat nuorisotyöttömyyteen ja nuorten syrjäytymisriskiin Suomessa.

Pyrin tunnistamaan erilaisia nuoriin kohdistuvan työvoimapolitiikan toteuttamisen tapoja ja selittämään niiden avulla alueiden välisiä eroja nuorisotyöttömyysasteessa ja NEET (koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat) -asteessa. Tarkastelen esimerkiksi taloudellisten sanktioiden käyttöä, valmennuksia, tukityöllistämistä ja kuntouttavan työtoiminnan käyttöä. Huomioin alueiden väliset rakenteelliset ja sosiodemografiset erot ja pyrin tekemään nimenomaan työvoimapalveluiden käytännöistä ja painotuksista johtuvan vaihtelun näkyväksi.  

Työvoimapalveluiden uudistusta puuhataan eduskunnassa tälläkin hetkellä ja palvelut ovat siirtymässä kuntien järjestettäväksi.

Haluan osaltani auttaa kuntia kehittämään vaikuttavaa ja laadukasta nuorille suunnattua työvoimapalvelua, jotta mahdollisimman moni putoamisvaarassa oleva nuori saisi aidon mahdollisuuden löytää oman paikkansa yhteiskunnassa. On erittäin tärkeää tunnistaa tehokkaat keinot, mutta yhtä tärkeää on kiinnittää huomiota poiskäännyttäviin, syrjäyttäviin ja tehottomiin käytäntöihin.

Toivon että tutkimuksen tuloksia voisivat jonain päivänä hyödyntää työssään myös nuorten kanssa työskentelevät työvoimapalvelun ja sosiaalialan ammattilaiset. Parempaa työvoimapolitiikkaa nuorille!