1: Essi Ahlroth

Tutkin väitöskirjassani työvoimahallinnon rekisteriaineistoja käyttäen sitä, miten erilaiset julkisen työvoimapalvelun toimet vaikuttavat nuorisotyöttömyyteen ja nuorten syrjäytymisriskiin Suomessa. Pyrin tunnistamaan erilaisia…