23: Jani Erola

Hyvää Joulua!  Joulu on lasten juhla, jonka sanomaan kuuluu välittäminen ja myötäeläminen.   Nämä ovat myös Invest-lippulaivalle tärkeitä periaatteita, joiden vuoksi…

18: Heidekenin tiedekummit

Tiedekummit tekevät yhteistyötä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n (VSLJ) kanssa edistääkseen lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävän työn perustumista tutkittuun ja uusimpaan tietoon.  …

14: Elina Kilpi-Jakonen

Tutkin sosiaalista eriarvoisuutta monesta eri näkökulmasta ja tällä hetkellä erityisesti maahanmuuttotaustaisten nuorten pärjäämistä koulutuksessa, heidän kiinnittymistään yhteiskuntaan sekä hyvinvointia laajemmin….

5: Vaikuttavuustiimi

Me lippulaivan vaikuttavuus- ja viestintäosaajat tuemme tutkijoita yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja viestinnän toiminnoissa. Vastuullamme on myös kehittää uusia tapoja ja toimintoja,…

1: Essi Ahlroth

Tutkin väitöskirjassani työvoimahallinnon rekisteriaineistoja käyttäen sitä, miten erilaiset julkisen työvoimapalvelun toimet vaikuttavat nuorisotyöttömyyteen ja nuorten syrjäytymisriskiin Suomessa. Pyrin tunnistamaan erilaisia…