22: Mikko Niemelä

Johdan  ja koordinoin INVESTin tutkimusalaa, joka tarkastelee lasten ja lapsiperheiden sosiaalista eriarvoisuutta. Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisina eroina koulutuksessa, taloudellisessa toimeentulossa, ammatillisessa…

17: Sanni Kotimäki

Tutkin tekijöitä, jotka ovat yhteydessä lapsen hyvinvointiin elinkaaren eri vaiheissa. Väitöstutkimukseni tarjoaa tietoa mahdollisista riskeistä ja suojaavista tekijöistä elinkaaren varrella,…

13: Lucia Ruggera

My research concerns social inequalities in education: the role of family background and gender, labour market returns to education and…

11: Marika Jalovaara

Tutkin syntyvyyttä ja perhedynamiikkaa, niiden muutoksia ja yhteyksiä sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin. Olen tutkinut esimerkiksi avio- ja avoliittojen solmimista ja…

1: Essi Ahlroth

Tutkin väitöskirjassani työvoimahallinnon rekisteriaineistoja käyttäen sitä, miten erilaiset julkisen työvoimapalvelun toimet vaikuttavat nuorisotyöttömyyteen ja nuorten syrjäytymisriskiin Suomessa. Pyrin tunnistamaan erilaisia…