Elina Kilpi-Jakonen ja tonttulakki.

14: Elina Kilpi-Jakonen

Tutkin sosiaalista eriarvoisuutta monesta eri näkökulmasta ja tällä hetkellä erityisesti maahanmuuttotaustaisten nuorten pärjäämistä koulutuksessa, heidän kiinnittymistään yhteiskuntaan sekä hyvinvointia laajemmin. Maahanmuuttajat ja heidän lapsensa ovat kasvava ryhmä Suomessa, ja on tärkeä ymmärtää, mitä erityisiä haasteita he kohtaavat, sekä pyrkiä tunnistamaan ratkaisuja näihin haasteisiin.

Yhteistyössä Jenni Alisaaren kanssa olemme esimerkiksi tutkineet, miten maahanmuuttajaperheiden kielelliset valinnat kotona ovat yhteydessä nuorten hyvinvointiin sekä Suomessa että muissa länsimaissa. Olemme todenneet, että useassa maassa nuoret, jotka puhuvat kotona ensisijaisesti vanhempiensa kotimaan kieltä, tarvitsevat lisätukea kehittääkseen koulussa puhutun kielen taitojaan. Yhteistyössä Hye Won Kwonin kanssa olemme tutkimassa, miten vanhemmuustyylit vaikuttavat kotikielen ja maahanmuuttotaustaisten nuorten mielenterveyden väliseen yhteyteen. Koska oman äidinkielen säilyttäminen on usein tärkeä osa ihmisen identiteettiä ja osa kielellisiä oikeuksia, on mielestäni oleellista tutkia, miten oman äidinkielen säilyttämistä maahanmuuttajaperheissä voitaisiin tukea, jotta se tukisi kotoutumista myös laajemmin.