Kalenterikuvassa Jani Erola.

23: Jani Erola

Hyvää Joulua! 

Joulu on lasten juhla, jonka sanomaan kuuluu välittäminen ja myötäeläminen.  

Nämä ovat myös Invest-lippulaivalle tärkeitä periaatteita, joiden vuoksi haluamme lisätä niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin hyvinvointia. 

Yhteiskuntamme nojaa ajatukselle, että kun yksilöt ja perheet kohtaavat epäonnea, koko yhteiskunta tarjoaa apuaan sitä tarvitseville.  Tämä periaate on tehnyt suomalaisesta hyvinvointivaltiosta kansainvälisen menestystarinan. 

Oikeudenmukaisempi yhteiskunta ei kuitenkaan tyydy vain tähän. Vielä tärkeämpää on pyrkiä katkaisemaan huono-osaisuuksien ketjut jo ennen kuin niitä kohdataan. 

Tähän lippulaivamme pyrkii tutkimuksen keinoin. Tunnistamme lasten ja nuorten hyvinvointia rajoittavia ja haittaavia tekijöitä ja prosesseja. Tutkimme, missä määrin hyvinvointivaltion olemassa olevat keinot kykenevät pienentämään rajoitteita. Ja kehitämme ja testaamme uusia interventioita, joiden avulla voimme entistä tehokkaammin katkaista huono-osaisuuteen johtavia elämänkulkuja, tarjota mahdollisuuksia oppimiseen ja lisätä hyvinvointia. 

Mutta joulu on myös levon ja rauhoittumisen aikaa. Ja sitä tarvitsevat tutkijatkin.  

Rauhaisaa ja levollista joulua jokaiselle koko Investin puolesta!