Mikko Niemelän joulukalenterikuva

22: Mikko Niemelä

Johdan  ja koordinoin INVESTin tutkimusalaa, joka tarkastelee lasten ja lapsiperheiden sosiaalista eriarvoisuutta. Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisina eroina koulutuksessa, taloudellisessa toimeentulossa, ammatillisessa ja sosiaalisessa asemassa sekä koetussa hyvinvoinnissa. 

Vuosi 2021 jäi henkilökohtaisesti parhaiten mieleen siitä, että saimme päätökseen johtamani tutkimuskonsortion”Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana” (TITA). Parhaillaan suunnittelen uutta tutkimushanketta, jonka tavoitteena olisi tukea Suomen kansallisen lapsistrategian toteuttamista.