15: Oskari Lahtinen

Olen kehittänyt lukioille ja ammattioppilaitoksille Tita-mindfulnesskurssin. Titan käyttö vähentää opiskelijoiden ahdistusta n. 16% ja lisää heidän onnellisuuttaan. Alkavana vuonna Titasta…

14: Elina Kilpi-Jakonen

Tutkin sosiaalista eriarvoisuutta monesta eri näkökulmasta ja tällä hetkellä erityisesti maahanmuuttotaustaisten nuorten pärjäämistä koulutuksessa, heidän kiinnittymistään yhteiskuntaan sekä hyvinvointia laajemmin….

13: Lucia Ruggera

My research concerns social inequalities in education: the role of family background and gender, labour market returns to education and…

12: Anniina Urponen & Annimari Meri

Kiusaaminen on vähentynyt Suomessa, mutta edelleenkään kiusaaminen ei puuttumisesta huolimatta lopu kaikissa tapauksissa, ja Challenge-hanke pureutuu näihin vaikeimpiin kiusaamistapauksiin. Tutkimuksessa…

11: Marika Jalovaara

Tutkin syntyvyyttä ja perhedynamiikkaa, niiden muutoksia ja yhteyksiä sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin. Olen tutkinut esimerkiksi avio- ja avoliittojen solmimista ja…

10: Mia Hakovirta, Mari Haapanen & Anna Hägglund

Lapsilla on monenlaisia asumisjärjestelyjä vanhempien eron jälkeen. Tutkimme näiden asumisjärjestelyiden yhteyttä lapsiperheiden taloudelliseen hyvinvointiin, keskittyen erityisesti lapsen vuoroasumiseen. Tutkimuksemme tuloksilla…

9: Marie-Pier Larose

My name is Marie-Pier Larose and I am a post-doctoral fellow in INVEST. My research focuses on how daycare attendance…

8: Reetta Rissanen ja Elisa Poskiparta

Työskentelen projektitutkijana Opintokamu-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia tarjoamalla monipuolisia sisältöjä liittyen oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin sekä mielen…

7: KiVa Koulu

Me KiVa-toimistossa tuemme koulun henkilökuntaa KiVa (Kiusaamisen Vastainen) -ohjelman toteuttamisessa. Suomessa KiVa Koulu/KiVa Skola -ohjelma on käytössä liki tuhannessa koulussa….

6: Satu Helske, Sanni Kotimäki & Simon Chapman

Tutkimme perhevapaauudistuksia sekä isien vanhempainvapaiden käyttämisen syitä ja seurauksia. Tutkimme esimerkiksi sitä, miten isät käyttävät vanhempainvapaita erilaisissa työympäristöissä ja miten…