Dataskydd för dem som deltar i undersökningen

Undersökningen genomförs i enlighet med dataskyddslagstiftningen: behandlingen av personuppgifter och tillgodoseendet av de registrerades rättigheter följer EU:s allmänna dataskyddsförordning, den nationella dataskyddslagstiftningen och THL:s anvisningar. Materialet behandlas pseudonymiserat i en informationssäker distansdriftsmiljö som upprätthålls av Statistikcentralen. Endast forskare som fått forskningstillstånd har tillträde till det. I distansdriftmiljön följs Statistikcentralens användarvillkor. Det är inte möjligt att rapportera specificerade resultat. Forskningen bygger på forskningsetiska anvisningar som utarbetats av Forskningsetiska delegationen.

Vår mer detaljerade dataskyddsbeskrivning hittar du här.

Om du har deltagit i forskningen FINRISKI 1992–2012, Hälsa 2000/2011 eller FinHälsa 2017 genom att ge ett prov och du vill ha mer information, finns det offentliga meddelandet här.

FINRISKI dataskyddsbeskrivning (på finska)
Terveys 2000/2011 dataskyddsbeskrivning (på finska)
FinTerveys 2017 dataskyddsbeskrivning (på finska)