Dataskydd för dem som deltar i undersökningen

Undersökningen genomförs i enlighet med dataskyddslagstiftningen: behandlingen av personuppgifter och tillgodoseendet av de registrerades rättigheter följer EU:s allmänna dataskyddsförordning, den nationella dataskyddslagstiftningen och THL:s anvisningar. Materialet behandlas i en informationssäker distansdriftsmiljö som upprätthålls av Statistikcentralen. Endast forskare som fått forskningstillstånd har tillträde till det. I distansdriftmiljön följs Statistikcentralens användarvillkor. Det är inte möjligt att rapportera specificerade resultat. Forskningen bygger på forskningsetiska anvisningar som utarbetats av Forskningsetiska delegationen.

Materialet behandlas pseudonymiserat. Med pseudonymisering avses behandling av personuppgifter på så sätt att personuppgifterna inte längre kan kopplas till en viss person utan kompletterande uppgifter. Sådana kompletterande uppgifter ska förvaras omsorgsfullt åtskilda från personuppgifter.

Genomdatan sammanfattas till ett risktal som beskriver den ärftliga risken för en viss sjukdom eller annan hälsorelaterad faktor. Även om varje människas genom är unikt, kan enskilda personer inte identifieras på basis av risktalet.

Om du har deltagit i forskningen FINRISKI 1992–2012, Hälsa 2000/2011 eller FinHälsa 2017 genom att ge ett prov och du vill ha mer information, finns det offentliga meddelandet här.