Utnyttjande av genomdata och beskrivning av registeruppgifter som ska sammanslås

För forskningen kombineras de polygena risksummorna med uppgifterna i befolkningsregistermaterialet. Vi använder Statistikcentralens befolkningsregister, som samlar in uppgifter om de socioekonomiska faktorerna, utkomsten, familjeförhållandena och levnadsförhållandena för deltagarna och deras närmaste krets. Dessutom har THL:s och FPA:s registermaterial, som innehåller uppgifter om sjukfrekvens och användningen av tjänster och förmåner i olika skeden av livscykeln, kombinerats med materialet. Det kombinerade material som forskarna har tillgång till är pseudonymiserat.

En noggrann beskrivning av de registeruppgifter som ska kombineras finns i forskningsprojektets dataskyddsmeddelande.

Nedan beskrivs sammanställningen och behandlingen av forskningsmaterialet i grafisk form. Informationen pseudonymiseras och forskningsgruppen får tillgång till pseudonymiserat material i en starkt skyddad Fiona användningsmiljö.