Tutkimukseen osallistuvien tietosuoja

Tutkimus toteutetaan tietosuojalainsäädäntöä noudattaen: henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisessa noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, kansallista tietosuojalainsäädäntöä sekä THL:n ohjeita. Aineistoa käsitellään pseudonymisoituna Tilastokeskuksen ylläpitämässä tietoturvallisessa etäkäyttöympäristössä, jonne on pääsy ainoastaan tutkimusluvan saaneilla tutkijoilla. Etäkäyttöympäristössä seurataan Tilastokeskuksen käyttöehtoja. Yksilöitäviä tuloksia ei ole mahdollista raportoida. Tutkimuksen eettisyys perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimiin tutkimuseettisiin ohjeisiin.

Tarkemman tietosuojailmoituksemme löydät täältä.

Mikäli olet osallistunut FINRISKI 1992–2012-, Terveys 2000/2011- tai FinTerveys 2017 ‑tutkimukseen antamalla näytteen ja haluat lisätietoja, julkinen tiedonanto löytyy täältä.

FINRISKI tietosuojailmoitus
Terveys 2000/2011 tietosuojailmoitus
FinTerveys 2017 tietosuojailmoitus