Tutkimukseen osallistuvien tietosuoja

Tutkimus toteutetaan tietosuojalainsäädäntöä noudattaen: henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisessa noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, kansallista tietosuojalainsäädäntöä sekä THL:n ohjeita. Aineistoa käsitellään Tilastokeskuksen ylläpitämässä tietoturvallisessa etäkäyttöympäristössä, jonne on pääsy ainoastaan tutkimusluvan saaneilla tutkijoilla. Etäkäyttöympäristössä noudatetaan Tilastokeskuksen käyttöehtoja.

Aineistoa käsitellään pseudonymisoituna. Se tarkoittaa henkilötietojen käsittelemistä niin, että niitä ei voida enää yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja. Tällaiset lisätiedot täytyy säilyttää huolellisesti erillään henkilötiedoista. Yksilöitäviä tuloksia ei ole mahdollista raportoida. Tutkimuksen eettisyys perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimiin tutkimuseettisiin ohjeisiin.

Perimää koskeva tieto tiivistetään riskiluvuksi, joka kuvaa tietyn sairauden tai muun terveyteen liittyvän tekijän perinnöllistä riskiä. Vaikka jokaisen ihmisen perimä on ainutlaatuinen, riskiluvun perusteella yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa.

Jos olet osallistunut FINRISKI 1992–2012, Terveys 2000/2011 tai FinTerveys 2017 ‑tutkimukseen antamalla näytteen ja haluat lisätietoja, julkinen tiedonanto löytyy täältä.