Perimätietojen hyödyntäminen ja yhdistettävien rekisteritietojen kuvaus

Tutkimusta varten polygeeniset riskisummat yhdistetään väestörekisteriaineistojen tietoihin. Käytössämme ovat Tilastokeskuksen väestörekisterit, joista kerätään tietoja tutkittavien sekä heidän lähipiirinsä sosioekonomisista tekijöistä, toimeentulosta, perhesuhteista ja elinoloista. Lisäksi aineistoon on yhdistetty THL:n ja Kelan rekisteriaineistoja, jotka sisältävät tietoja sairastavuudesta ja palvelujen ja etuuksien käytöstä elinkaaren eri vaiheissa. Tutkijoiden käytössä oleva yhdistetty aineisto on pseudonymisoitu.

Tarkka kuvaus yhdistettävistä rekisteriaineistoista löytyy tutkimuksen tietosuojailmoituksesta.

Alla on kuvattu grafiikan muodossa tutkimusaineiston koontia ja käsittelyä. Tiedot pseudonymisoidaan, ja tutkimusryhmä saa pseudonyymin aineiston käyttöönsä vahvasti suojatussa Fiona-käyttöympäristössä.