INVESTin somenostot

EC2Un Makeathonissa ratkaistiin INVEST-tutkijoiden asettamia haasteita

Kymmenen kysymystä vajoavasta syntyvyydestä

Seurantatutkimus

Tieteellisenä asiantuntijana poliittisessa päätöksenteossa -verkkokoulutus

Autistien psykiatrinen oirehdinta jää usein terveydenhuollossa tunnistamatta

Visiting INVEST: Ana Ortin Peralta

Visiting INVEST: Cecilia Potente

MPInvest-maisteriohjelma

INVEST Conference: Digitalization, social inequality and behavioural change

Oppimiserojen kasvu pitää pysäyttää

Yksinäisyyden lisääntyminen on jatkunut myös koronarajoitusten purkamisen jälkeen

Itä-Ukrainan sota-alueen nuoret kärsivät voimakkaasta sotatraumasta ja päivittäisestä stressistä

Psykoosiin sairastuminen teini-iässä on yhteydessä myöhempään syrjäytymiseen

Laaja tutkimus: kiusaajilla suurempi riski syyllistyä väkivaltarikoksiin

Pandemia heikensi nuorten mielenterveyttä

Kiusatuksi joutumisella yhteys mielenterveyden oireisiin – yhteys on voimakkain, jos kiusaamista tapahtuu sekä kasvokkain että netissä

Sinkkuelämisen trendi näkyy eriarvoisuudessa – parisuhteessa elämisellä on luultua suurempi yhteys tuloeroihin

Nuoruuden mielenterveysongelmilla yhteys myöhempään toimeentulotuen saantiin kaikissa tuloluokissa

Psykiatriset häiriöt teini-iässä ovat yhteydessä myöhempään syrjäytymiseen

Lapsuusajan muuttaminen voi lisätä koulupudokkuuden riskiä

Tutkimus kyseenalaistaa aiemman oletuksen: hyväosaisten perheiden lapset eivät hae muita useammin opiskelemaan sukupuolelleen epätyypillistä alaa

Nelihenkinen perhe tarvitsee ruokaan melkein 900 euroa kuussa – yksin asuva voi pärjätä noin kahdella sadalla

Myös yli 30-vuotiaat naiset saavat aiempaa vähemmän lapsia – ensimmäistä kertaa sitten 1970-luvu

Eläkkeelle jääminen lisää isovanhempien lastenlasten hoitamiseen käyttämää aikaa

Kun lapsiperhe kohtaa vastoinkäymisiä, isovanhempien tuki voi vähentyä – äidinäidit poikkeus

Sosiaalinen pääoma lisää nuorten koettua hyvinvointia

Pariskunnan eroriski on korkeampi, jos molemmat puolisot ovat kokeneet vanhempien avioeron

Perheen heikko taloudellinen tilanne lisää nuoren riskiä kokea, ettei kuulu luokassa porukkaan

Vaikuttaako geeniperimä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen luultua enemmän?

Äidin raskaudenaikainen D-vitamiinivaje on yhteydessä jälkeläisen autismiin

Raskaudenaikaisen masennuksen digitaalisen hoidon tutkimus käynnistymässä

Opintokamu edistää opiskelijoiden hyvinvointia

Naiset välttelevät asuinalueensa keskusta-alueilla liikkumista miehiä enemmän

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen käyttö laski yli neljänneksen koronapandemian alussa

Korkeasti koulutetut saavat tavallisimmin kaksi lasta – matalammin koulutetuilla yleistyvät sekä lapsettomuus että suuret lapsiluvut